Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Delta digitalt på SOV:s årsmöte

Delta digitalt

Skicka ett mejl till 110@estlandssvenskarna.org och meddela att du vill delta i mötet digitalt. Vi kommer då att skicka en länk som du använder för att koppla upp dig digitalt. Du behöver en dator med högtalare och mikrofon för att kunna deltaga.

Delta genom fullmakt

Skriv en fullmakt och lämna till någon som personligen ska besöka årsmötet. Du kan också skicka in en handskriven fullmakt till SOV per post eller maila till 110@estlandssvenskarna.org. Valberedningen kommer då att rösta för dig enligt fullmakten.

Delta genom att fylla i röstningsformuläret nedan

Vi har skapat ett röstningsformulär där du kan markera hur du vill rösta på mötet. Då har du möjlighet att föreslå andra namn på funktionärer än vad valberedningen föreslår.

Årsmöteshandlingarna och den ekonomiska redovisningen lämnas på mötet eller sänds ut till medlemmar på begäran på telefon 08-612 75 99 (helst onsdagar) eller via 110@estlandssvenskarna.org. Meddela om du vill ha handlingarna elektroniskt eller i pappersform.

Eller rösta genom att använda blanketten nedan och klicka på skicka-knappen. Mötesordföranden tar hand om din blankett och den förs till årsmötesprotokollet.