Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Årsmötet 2020

Årsmötet för Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner som skulle hållas den 29 mars är framflyttat till lördagen den 23  maj 2020, om läget för smittspridningen av Coronaviruset tillåter större sammankomster då.
Platsen är SOV:s lokal i Estniska huset, Wallingatan 34, vån. 5 i Stockholm.

Vi avser att då endast hålla årsmötesförhandlingarna.

Föredraget och presentationen av boken ”Kallad och avsatt” om missionär Lars Johan Österbloms tid på Ormsö av och med Lars Carlsson, planeras att hållas den 23 september. Lokal  meddelas senare.

SOVs styrelse har fortsatt tagit fasta på och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bestämmelser i avseende av Coronavirusets smittspridning.

Nedan kan du ladda ner:

Dagordning årsmötet 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Ekonomiska redovisningen lämnas på mötet eller beställs enligt nedan.

Årsmöteshandlingar kan även sändas ut efter den 15 mars till de medlemmar som begär på telefon 08-612 75 99 (helst onsdagar) eller via 110@estlandssvenskarna.org. Meddela om du vill ha handlingarna elektroniskt eller i pappersform.

Tid: 12.30  Dörrarna öppnas

13.00 – 15.00  Årsmötesförhandlingar

Kaffe

Avslutning

Varmt välkomna till årsmötet!

Styrelsen