Svenska Odlingens Vänner (SOV)

SOV idag

Verksamhetsplan för Estlandssvenskarnas kulturförening – Svenska odlingens vänner (SOV) 2021

Aktiviteter

Även 2021 kommer vår verksamhet påverkas påtagligt av den pågående Covid-19-pandemin. Våra aktiviteter kommer vi i stor utsträckning att försöka genomföras digitalt så länge det inte är möjligt att samlas fysiskt.

Våra aktiviteter kommer att rikta sig både inåt mot våra medlemmar och utåt mot en intresserad allmänhet – men vissa aktiviteter kan komma att vara tillgängliga enbart för medlemmar, i syfte att värva nya medlemmar.

När väl restriktionerna p.g.a. pandemin avskaffas planerar vi att återuppta de normala sociala aktiviteterna. Men då vi inte vet när detta sker kan vi inte i denna verksamhetsplan föreslå aktiviteter eller tidpunkt för dessa.

Arkivgruppen

Arkivgruppens onsdagar utgör en samlingspunkt för estlandssvenskar och andra intresserade. Arkivgruppen fortsätter arbetet med att ta emot, katalogisera och vårda föreningens arkiv samt att på olika sätt informera och svara på frågor om estlandssvenskarna. Tills vidare kommer arkivgruppen arbeta hemifrån och lokalen på Wallingatan kommer bara vara öppen efter tidsbokning.

Då vi erbjudits nya lokaler i Estniska huset kommer vi under året förbereda oss för flytten av föreningens kansli och arkiv till de nya lokalerna.

Samarbete med andra organisationer och institutioner

Vi kommer under året att utveckla närmare samarbete med hembygdsföreningarna för att samordna resurser och stärka den estlandssvenska rörelsen för framtiden. Lokalen på Wallingatan fortsätter att vara estlandssvenskarnas gemensamma lokal och träffpunkt i Stockholm.

I Sverige har vi ett gott samarbete med Sverigeesterna, Baltiska samarbetsgruppen och IRES i Uppsala.

Vi fortsätter också samarbetet med Estlandssvenska kulturförvaltningen och övriga estlandssvenska institutioner i Estland, som Svenska S:t Mikaels församling, SOV i Estland och Aibolands Museum.

Övrigt

Ännu ett år med svårigheter för föreningsverksamhet ligger framför oss. Styrelsen tackar för det stöd vi känt under det gångna året men det krävs också ett engagemang av många medlemmar i föreningen och frivilliga insatser av många olika slag. Vi behöver alla anstränga oss för att engagera fler estlandssvenskar i föreningens verksamhet. För att nå de yngre estlandssvenskarna behöver vi också utveckla och förnya våra aktiviteter. Styrelsen hoppas att många medlemmar i föreningen vill engagera sig i detta arbete.

Stockholm i mars 2021 

Styrelsen för Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV)