Svenska Odlingens Vänner (SOV)

SOV:s fotoarkiv på R/N hemsida

Klicka på bilden så kommer du till SOV:s fotoarkiv som ligger under Rickul/Nuckö Hembygdsförenings hemsida :

 

Respektera upphovsrätt och copyright

Om du som privatperson och är medlem i SOV eller i någon av de estlandssvenska hembygdsföreningarna och vill ha en kopia av ett foto, kan du beställa det via fotots sida på Topoteket i rutan “Svar”.  T.ex. om du gör en privat släktbok att dela med familjen och släkten. Uppge då att fotot kommer från  “Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV:s fotoarkiv”.

Det är inte tillåtet att använda fotona utan tillstånd från  Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV  i kommersiellt syfte. T. ex. i tryckta publikationer eller digitala media och som avses att säljas.
Kontakta Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV via kontaktsidan för att få ett sådant tillstånd.

Riktlinjer för SOV:s Fotoarkiv och Topotek Estlandssvensk – hos Estlandssvenskarnas kulturförening SOV i Sverige

För att få digitala kopior av fotografierna tar man kontakt med SOV / SOV:s Arkivgrupp som sedan mailar över de önskade kopiorna. e-post: arkivgruppen@estlandssvenskarna.org

Det går också bra att använda kontaktsidan https://estlandssvenskarna.org/kontakta-oss/

Vi d beställning av uppge syftet med beställningen samt  uppge fotots id/arkivnummer och antal.

Följande gäller:

  1. Medlemmar i Estlandssvenskarna SOV och de estlandssvenska hembygdsföreningarna: ingen avgift för digitala kopior för privat syfte.
  2. Icke medlemmar: betalar en avgift, 150 kr styck, för digitala kopior för privat syfte.
  1. För att använda fotografier i kommersiellt syfte (trycksak, bok etc för försäljning) tas en avgift, 400 kr styck.
  1. Källhänvisning – SOV:s Fotoarkiv ska anges vid fotot samt referens med korrekt namn i källhänvisningen som är:
    Estlandssvenskarnas kulturförening SOV, Sverige

 

Undantag

Foton som ska användas i skoluppsatser (grund- och gymnasieskola) samt i akademiska uppsatser (universitet/högskola) och som ej är tänkta för vidare publicering alt i kommersiellt syfte/ försäljning är kostnadsfria under förutsättning att föreningen får ett ex av nämnda uppsats.

Stockholm 2021 04 12
Estlandssvenskarnas kulturförening SOV i Sverige
www.estlandssvenskarna.org

Riktlinjer för utskrift >>>