Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kustbon nr 1 2021

Ledaren skrivs i det här numret av gästkrönikör Jonathan Lindström, författare, arkeolog och estlandssvensk

Foto M. Hammerman

Låt de  döda vila i frid!

Uppståndelsen har varit stor kring Estoniaolyckan de senaste månaderna. Jag förlorade mina föräldrar, Rälby Smes-Olle från Ormsö och Tyra från Åmål den ödesdigra natten år 1994. En tydlig majoritet av de anhöriga motsatte sig bärgning och accepterade förlisningsplatsen som en gravplats över vilken lystes gravfrid.

Tyvärr kom omedelbart efter olyckan konspirationsteorier i gång. Vilseledda anhöriga och överlevare har särskilt kring årsdagarna 28 september luftat sin ilska över myndigheternas ”mörkläggning” med mera i medierna. Detta får man acceptera i en öppen demokrati. Värre är att jag och andra utsattes för telefonhot (jag skulle trakasseras, en annan skulle misshandlas, en tredje tvingades skaffa hemligt telefonnummer) eftersom vi offentligt hade motsatt oss bärgning med mera.

Detta skedde snart efter olyckan men genom Henrik Evertssons tevedokumentär Estonia – fyndet som förändrar allt har det hela åter efter ett kvartssekel fått orimliga proportioner. I teveserien har han okritiskt men skickligt lyft fram konspirationerna, utnyttjat vilsna anhöriga, begått gravfridsbrott samt dolt och fabricerat information, och därmed inte bara ökat de anhörigas förvirring och sorg utan också förlett allmänhet och många journalister.

Regeringen har nu tvingats undersöka hål i skrovet som uppenbart uppkom när färjan slog i botten, men slår ändå fast att olycksorsaken inte behöver omprövas. Upprepade, oberoende utredningar visar tydligt att färjan sjönk därför att dess underdimensionerade bogvisirfästen brast, visiret föll av och färjan vattenfylldes genom öppningen i fören och sjönk. En olycka, inget attentat. I magasinet Filter nr 77 och 78 kan den intresserade läsa mer, liksom på Journalistens debattsida 25/11 och DN debatt 16/12 2020.

Jag ber Kustbons läsare att sprida denna information och försöka stävja konspirationsryktena. Låt de döda vila i frid!

Innehållsförteckning:

Bröllopstema                                                                            sid 3-16
Ett Dagöbröllop ur boken Näckmansgrund av H Sergo           sid 3
I filmen Näckmansgrund talar alla svenskar ryska                  sid 3
Bröllopsdräkten från Dagö                                                       sid 5
Skillnad på trolovning och förlovning                                       sid 8
Femte gången som kärleken står i centrum i Kustbon            sid 10
Så såg ett estlandssvenskt standardbröllop ut av Mson         sid 12
Alla de här personerna hjälpte till vid bröllopen                       sid 14
Uppsats: Analys och jämförelse av bröllopsseder i
Nuckö och på Runö                                                                 
sid 15
Brudtåg till Ormsö kyrka av Russwurm och Weesar               sid 16

Vad kan du om estlandssvenskarna? Frågesport                    sid 17-21
Kulturbärare Hjalmar Enggrön & Odensholms byalag            sid 22
Sång- och dansfest i Hapsal i augusti 2021                            sid 23
Säljaktsbåten Morgan från Nargö blev flyktbåt                        sid 24
Huvudbonaden från Nordiska museet är en Dagö-paslik        sid 27
Baltutämningen 1946 hade kunnat stoppas                            sid 28
Sofia Joons Gylling rapporterar om visinsamlingen                sid 29
Web-seminarium för släktforskare. Dagö i centrum                sid 31

Fasta inslag:
Kalendariet                                                                              sid 30
Från fårr gånga. Om att korsa en gatukorsning                      sid 32
Familjenyheterna                                                                     sid 32–35
Till vila: Axel Friberg. Boulemästaren i Norrby på Ormsö        sid 34