Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kalendariet

På grund av coronaepidemin är det osäkert vilka evenemang som blir av under de närmaste månaderna men SOV, hembygdsföreningarna och alla andra hoppas på och planerar för det bästa. Besök gärna respektive hembygdsförening hemsida, gå till  Hembygdsföreningarna

 

12 september
Kristiina Kisler presenterar sin kandidatuppsats vid Tartu universitet: ”Musikens roll för att bevara den estlandssvenska identiteten i Sverige”.
Presentationen kommer på Zoom mellan kl. 14-16. Anmälan om deltagande kommer att finnas på hemsidan och i Nyhetsbrevet i god tid före presentationen

Torsdagen den 16 september kl 16-17
Ester, Letter och Litauer manifesterar på Norrmalmstorg i Stockholm över att det gått 30 år sedan de baltiska republikerna utropade sin självständighet.

Lördagen den 18 september kl 12-15
Baltikumdagen firar 15 år!
Adress: Hersby hembygdsgård, Lillhersbyvägen 1 i Sollentuna
Tid: lördag 18 september, 2021 kl 12 – 15

I år är det 15 år sedan Baltikumdagen anordnades för första gången i Sverige av Svensk-lettiska föreningen. Syftet var att sprida kunskap om Baltikum – Estlands, Lettlands och Litauens historia och kultur såsom musik, dans, konst, litteratur, hantverk och inte minst mat till svenskarna. Grundaren och eldsjälen Ingegerd Hjeltman kommer att närvara, vilket är mycket glädjande. Baltikumdagen visar upp den svensk-baltiska kulturen som odlats i Sverige sedan andra världskriget. Sedan de baltiska länderna återfick sin självständighet för 30 år sedan har också det baltiska kulturlivet i Sverige utvecklats. Bevarandet av kulturen sker parallellt med integrationen i Sverige.
I år har vi glädjen att fira 30 år sedan återupprättandet av Estland, Lettland och Litauen som oberoende stater, av den delegation med talmännen och ambassadörerna från Estland, Lettland och Litauen samt Sverige som kommer att hedra Baltikumdagen med sin närvaro.
Baltikumdagen – en bakgrund
Första Baltikumdagen 23 september 2006 arrangerades av Svensk-lettiska föreningen och Svensk-litauiskaföreningen i samverkan med Grödinge hembygdsförening i Vårsta, söder om Stockholm, som också stod som värd för Baltikumdagen under 10 år. Från 2007 deltog även föreningen Sverige/Estland. Varje år inbjöds även musiker, dansare och konsthantverkare från alla tre länderna, utöver de svensk-baltiska deltagarna. Baltiska samarbetsgruppen i Sverige har med tiden tagit över kulturarrangemanget.
Kontakt:
Baltiska samarbetsgruppen:
Gunta Eneroth, Letternas Riksförbund i Sverige, kommunikationsansvarig tel. 0730894564, gunta.eneroth@gmail.com
Daina Millers- Dalsjö, ordförande Letternas Riksförbund i Sverige
tel 0734126523, dainasthlm@gmail.com
Sirle Sööt, ordförande i Sverigeesternas riksförbund, sirle.soot@gmail.com
Rūta Žičkienė, Sverigelitauerna, ruta.zickiene2015@gmail.com
Information:
http://www.svensklettiska.se/
https://zla.se/
https://www.facebook.com/baltikumdagen

 

Söndagen den 19 september
Årsmöte i Ormsö hembygdsgård lokala förening VKÜ
Tid: söndagen den 19 september 2021 kl. 11.00 svensk tid, 12.00 estnisk tid
Plats: hembygdsgården i Sviby, Ormsö samt via ”Zoom” på internet (skriftlig
eller muntlig anmälan behövs, instruktion e-postas till de som anmäler sig).

Vi lever fortfarande med effekterna av covid-19 och kommer därför att erbjuda alla medlemmar att delta i årsmötet digitalt som alternativ till att närvara på Ormsö. Det sker genom att ni anmäler er till vku@estlandssvenskarna.org eller per telefon/sms till Monica Ahlström 070-530 84 54.
Meddela namn, e-postadress och telefonnummer och antal som deltar från samma adress.
Årsmötet genomförs av ordförande Torbjörn Helgesson, Marju Tamm och Egon Erkmann på Ormsö samt Monica Ahlström och Claes Hemlin i Stockholm.
Det kommer att finnas tid för frågor och synpunkter.
Efter årsmötet kommer Egon att visa bilder från hembygdsgården och Norjas från det senaste året.

 

Söndagen den 26 september
Digitalt höstmöte i Ormsö Hembygdsförening på zoom.
Tid 14.00-16.00 
Anmälan till ohf@estlandssvenskarna.org för att få länken till mötet.
Mer info i Ormsöbladet.