Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Röstningsformulär årsmötet 2021

Delta på årsmötet digitalt

Anmäl dig genom att fylla i formuläret på sidan SOV:s årsmöte 2021  så får du ett svarsmail med länk till årsmötet.  Länken använder du  för att koppla upp dig till årsmötet med programmet Zoom. Du behöver en dator med högtalare och mikrofon för att kunna deltaga.

Om du inte kan delta på årsmötet men ändå vill rösta på kandidater till SOV:s styrelse m.m. kan du använda röstningsformuläret nedan

Vi har skapat ett röstningsformulär där du kan markera hur du vill rösta. Du har också möjlighet att föreslå andra namn på funktionärer än vad valberedningen föreslår.

Årsmöteshandlingarna och den ekonomiska redovisningen skickas på begäran ut till medlemmar via mail eller post. Meddela om du vill ha handlingarna elektroniskt eller i pappersform på sidan för anmälan .

Rösta genom att använda blanketten nedan och klicka på skicka-knappen. Valberedningens sammankallande tar hand om din blankett och meddelar under årsmötet och den förs till årsmötesprotokollet.