Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Tallinkavtalet

Tallink Silja, rabatter 2020 – 2022 och ytterligare info

Avtalet mellan estlandssvenska hembygdsföreningar och TallinkSilja AB har förlängts att gälla 2020-2022.

Avtalet innebär att medlemmar i hembygdsföreningarna erhåller 30 % rabatt på hyttpriset och 30 % rabatt på bilen på TallinkSilja ABs ordinarie prislista för reguljära resor samt kryssningar. Vad avtalet omfattar mer i detalj anges i ett utdrag ur avtalet längst ner på denna sida.

Avtalet gäller 20200101 – 20220101​

Avtalets omfattning
Avtalet omfattar TallinkSilja ABs ordinarie priser på reguljära resor samt kryssningar.

Rabatten gäller dagligen och på förbokade resor mellan destinationerna Helsingfors, Mariehamn, Riga, Stockholm, Tallinn och Åbo. Vid bokning av resor skall avtalsnumret för medlemmar åberopas för att avtalsberättigad rabatt skall erhållas. Avtalsnumret är 4799.

Avtalet omfattar även TallinkSilja ABs ordinarie priser på grupp- och konferensprodukter.

Reguljära resor och kryssningar

Estlandssvenska Hembygdsföreningar medlemmar erhåller 30 % rabatt på hyttpriset och 30 % rabatt på bilen på TallinSilja AB:s ordinarie prislista på reguljära resor och kryssningar på linjerna ovan.​

Ovanstående rabatter kan inte kombineras med andra erbjudanden under samma tidsperiod eller vid specialkryssningar såsom jul- och nyårskryssning, med extern samarbetspartner, tex Silja Rock, Monday Bar, Tidningen VI.

Bokning
Bokningen görs på Tallinksiljas hemsida under fliken Företagsbokning där man uppger avtalsnumret 4799.

eller

kan bokningen av privatresor ske på tel 08-22 21 40. Vid förfrågan eller bokning av grupp & konferensresa, ring tel 08-22 08 30.​

Kolla alltid och jämför priset med aktuellt Club One erbjudande som kan var billigare än avtalsrabatten.