Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Beställa böcker

Här kan du beställa böckerna som säljs av SOV.

Se lista här över alla böcker som finns till försäljning : Lista bokförsäljningen.

Skriv i rutan ”Beställer följande bok/böcker”  vilken bok eller böcker du önskar beställa. Uppge bokens nummer, titel och pris. Skriv också om du är medlem i SOV eller någon av hembygdsföreningarna för att få medlemspris. Böckerna skickas med billigaste porto.  Vid beställning av flera böcker packas de tillsammans upp till 2 kg. Inbetalningskort läggs i bokpaketet.  Uppge i meddelanderutan om faktura önskas.

Böckerna skickas så fort som möjligt.

OBS! Boken Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön väger nästan 2 kg och skickas alltid separat.

Se SOV och GDPR >>>