Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Fotoarkivet

​Fotografier från Estlands svenskbygder är en ovärderlig dokumentation av livet där under den svenska tidens sista decennier. De är till stor del samlade i enskilda personers fotoalbum. Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner SOV insåg redan på 1950-talet att det var stor risk för att denna kulturella skatt skulle gå förlorad om den inte samlades in och dokumenterades och lagrades i SOV:s arkiv. Man vädjade därför till medlemmarna att de skulle lämna in sina fotoalbum för avfotografering. Det var många som hörsammade detta och under årens lopp har arkivet fått in och fotograferat av nästan 7 000 bilder. För några år sedan skannades bildnegativen in och lagrades som digitala bilder för att man lättare skulle kunna söka och studera dem via dator. Det är nu även möjligt att nå dem över internet via denna sida på Rickul/Nuckö Hembygdsförenings hemsida >>>

Tryck knappen “Sökmenyn” till vänster så kommer du till en meny där du kan söka bland bilderna utgående från ort och ämnesområde. Det är även möjligt att söka i de texter som tillhör bilderna och att visa en enskild bild utgående från dess arkivnummer.​

Det viktigaste med arkiveringsarbetet då var att samla in bilder och dokument och fotografera av dem.  Ofta  visste man inte exakt vad fotografierna föreställde eller vilka personerna var på fotot. Arbetet med att identifiera platser, miljöer och personer påbörjade dåvarande bygderådet och därefter arkivgruppen  som fortfarande arbetar med att komplettera dessa uppgifter efterhand, men det är – om inte annat på grund av det stora antalet bilder – ett mödosamt arbete. Därför finns det en del bilder som helt saknar förklarande text och andra där texten är ofullständig (eller i vissa fall felaktig).

Syftet med att göra bildarkivet tillgängligt via internet är att SOV:s arkivgrupp skall få hjälp med att komplettera och rätta bildtexterna. Om du vill komplettera eller ändra en bildtext kan du göra det i rutan “Svar” eller sända ett mejl till info@estlandssvenskarna.org
Använd bildens arkivnummer som referens.

Topotek Estlandssvensk

Sedan 2018 ingår SOV i ett EU projekt som heter Topoteket. Nu  lägger vi in alla de foton som har kommit in till SOV:s arkiv efter att bildarkivet på Rickul/Nuckö Hembygdsförenings hemsida upprättades och så småningom kommer alla foton att finnas på Topoteket.

 

http://estlandssvensk.topotek.se/

Även till fotona som läggs upp på Topotek Estlandssvensk fattas det uppgifter som arkivgruppen gärna vill ha hjälp med att identifiera. ​När det gäller Topoteket kan man skicka meddelande direkt från sidan som visar fotot och då får administratören även med fotots id nummer. ​

Respektera upphovsrätt och copyright

Om du som privatperson och är medlem i SOV eller i någon av de estlandssvenska hembygdsföreningarna och vill ha en kopia av ett foto, kan du beställa det via fotots sida på Topoteket i rutan “Svar”.  T.ex. om du gör en privat släktbok att dela med familjen och släkten. Uppge då att fotot kommer från  “Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV:s fotoarkiv”.

Det är inte tillåtet att använda fotona utan tillstånd från  Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV  i kommersiellt syfte. T. ex. i tryckta publikationer eller digitala media och som avses att säljas.
Kontakta Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV via kontaktsidan för att få ett sådant tillstånd.

Riktlinjer för SOV:s Fotoarkiv och Topotek Estlandssvensk – hos Estlandssvenskarnas kulturförening SOV i Sverige

För att få digitala kopior av fotografierna tar man kontakt med SOV / SOV:s Arkivgrupp som sedan mailar över de önskade kopiorna. e-post: arkivgruppen@estlandssvenskarna.org

Det går också bra att använda kontaktsidan https://estlandssvenskarna.org/kontakta-oss/

Vi d beställning av uppge syftet med beställningen samt  uppge fotots id/arkivnummer och antal.

Följande gäller:

  1. Medlemmar i Estlandssvenskarna SOV och de estlandssvenska hembygdsföreningarna: ingen avgift för digitala kopior för privat syfte.
  2. Icke medlemmar: betalar en avgift, 150 kr styck, för digitala kopior för privat syfte.
  1. För att använda fotografier i kommersiellt syfte (trycksak, bok etc för försäljning) tas en avgift, 400 kr styck.
  1. Källhänvisning – SOV:s Fotoarkiv ska anges vid fotot samt referens med korrekt namn i källhänvisningen som är:
    Estlandssvenskarnas kulturförening SOV, Sverige

Undantag

Foton som ska användas i skoluppsatser (grund- och gymnasieskola) samt i akademiska uppsatser (universitet/högskola) och som ej är tänkta för vidare publicering alt i kommersiellt syfte/ försäljning är kostnadsfria under förutsättning att föreningen får ett ex av nämnda uppsats.

Stockholm 2021 04 12
Estlandssvenskarnas kulturförening SOV i Sverige
www.estlandssvenskarna.org

Riktlinjer för utskrift >>>