banner_6.jpg
 
 

Kustbon_2_2014.jpg

UR INNEHÅLLET

Innehållsförteckning Kustbon Nr 2 2014

70 ungdomar lämnade Ormsö på ett enda dygn av Oskar Murman

Kodat meddelande i svensk radio skapade lättnad i Rickul

Einar Westerby i Hägersten minns fortfarande när förstasidesbilden togs

Unga män flydde först från Estland av Mson

Antal båtflyktingar per månad. Statistik

Anders Alström började nya livet som fiskardräng på Drottningholm

Lapp på skoldörren 21 oktober 1943: ”Åkt för att hämta potatis”

14 Kärrslättspojkar på flykt men vem betalar frukosten?

Hembygdsdagen 30 augusti: Minnesåret 1944-2014 70 år efter flykten

Meta Mattsson Mihlbergs skol- och barndomsminnen från Rågöarna

Racundras 1:a resa genom Estlands svenskbygder Del I Rågösäljägarna

Även Linné har åkt i en håp

Estlandssvenskan specialstuderas av språkvetare (ESST-projektet)

Kapellruinen på Odensholm skyddad som kulturminnesmärke

Poststämplar avslöjar språkpolitiken av Mson

Fyrarna i Norrby på Ormsö från 1:a världskriget av Peter Nylander

Recension av Svenskbyborna – himlen vårt tak och jorden vårt golv

Margit Rosen Norlin från nargö blev ny ordförande i SOV

Debatt: Rågökapellens framtid som minnesmärken – en ödesfråga

Nordenvännen Anders Ljunggren ny ambassadör i Tallinn av Mson

Ny basutställning på Aibolands museum av Göran Hoppe

Till minne: Dan Söderberg: Skapade nya rtter i Gräsös kulturlandskap

Manfred Hamberg: Hans kunskaper från Rickul finns i flera böcker

Flykten uppmärksammad på hembygdsgården i Sviby på Ormsö

Kustbon nr 2 2014

Margit-Rosen-Norlin.jpg

Ledaren

70 år i Sverige. Det är många år för oss som kom under krigsåren på 1940-talet. För några är det mer än 70 år. De första båtflyktingarna från Nargö registrerades redan den 28 augusti 1940. I fiskebåten fanns en familj med två söner, 20 och 21 år gamla, som snart kanske skulle mobiliseras till Röda Armén. Under oktober och november kom ytterligare fem mindre båtar med bland annat unga män. Den 21 oktober ankom S/S Estonia från Tallinn med 110 Rågöbor.

Nargöborna blev i juli månad 1940 avhysta från ön. Sista dag för avflyttning var den 19 juli enligt avhysningsbeslutet som var daterad 9 juli 1940. Cirka 250 personer ålades att själva ordna flyttning med båt och ny bostad. Och fiskebåten blev i många fall den enda bostad som fanns till buds.

Att använda båten till försörjning som fiskare var uteslutet eftersom tillstånd sällan beviljades från Folkkommissariatet för inrikes ärenden. Fiskebåtarna drogs upp på land och flyktvägarna blev stängda. De större båtarna konfiskerades av samma myndighet. Arresteringar och mobiliseringar påbörjades men många män lyckades hålla sig undan. I slutet av augusti 1941 intog den tyska armén Estland. I oktober kunde 82 Nargöbor flytta tillbaka till ön. Fiskebåtarna gjordes i ordning och fisk fångades runt ön igen. Dagligen fördes strömming och torsk till Tallinn. Någon skollärare fanns inte på ön över vintern för de cirka 15 barnen. Från augusti 1942 hade barnen som lärare Erik Schmidt tills han med sina föräldrar flydde den 20 oktober 1943 till Sverige.

På våren 1944 ville många flytta till Sverige. Kommittén för estlandssvenskarna ordnade transporter över Östersjön med större båtar. Med motorseglaren Juhan ankom 3 335 personer och med Triina cirka 70 personer. I kommitténs rapport står ”Jämsides med dessa transporter anlände åren 1943 och 1944 omkring 2 800 estlandssvenskar, som på egen hand antingen via Finland eller direkt över Östersjön med egna större eller mindre fiskebåtar företagit resan till Sverige under stundom mycket svåra och vanskliga förhållanden”. Sammanlagt ankom till Sverige cirka 7 900 personer.

Vi kommer den 30 augusti att uppmärksamma våra 70 år i Sverige med en festdag i Historiska Muséet, Stockholm. Inbjudan med program finns i tidningen.

Välkomna!

Margit Rosen Norlin

Ordförande i SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org