banner_6.jpg
 
 

Kustbon_2_2013.jpg

UR INNEHÅLLET

Ormsö Sångkör på sångfesten 1933 av Lena Weesar

Kreek samlade estlandssvensk musik av Mson

Herrgårdar & konflikter i svenskbygderna av Ove Knekt

Register i Sthlm bevisar "Första majs" resor av P

Nylander

Tallinns sovjetiska betongöar efterträds ... av M Gentile

Rec: Ges Nae av Elna Lindbom

Rickulkvinnor samlade minnen av Mson

Ny bok om livet på Nargö

Debatt: Flera skäl till tystnaden ... av J Chrispinsson

Hästköttsskandalen: Man åt inte sin kompis av Mson

Under ett år var Kustbon ersatt av Sovjet-propaganda

Sofia Joons från Kulturrådet tar plats i SOV:s styrelse

Från fårr gånga: Vad är Kultur? av Mson

Hembvgdsföreningarna

Familjesidorna

Lisa "Duskas Lisa" Sergo: I 00 år av kvinnokraft

Kunglig medalj till kyrkoherde Patrik Göransson

Raul Targamaa vann Seniorsångtävling i Pärnu

Göran Petterson: Gjorde stora insatser för kyrkorna

Sven Salin: Estlandssvenskarnas ledare har avlidit

 

Bilderna på omslaget: Omslaget är ett par sidor ur Dagmar Petterssons privata fotoalbum. Hon var rikssvenska men bodde i Reva! under större delen av mellankrigstiden. Hon var mycket engagerad i S:t Mikaelsförsamlingen och var bland annat sekreterare i kyrkorådet och arbetade i festkommitten. Den pampiga byggnad med klassisk fasad, som syns på två av fotona på baksidan, hyste 1933 förutom ett estniskspråkigt gymnasium också Svenska skolan, motsvarande realskola och gymnasium.

Kustbon nr 2 2013

Lars_Ronnberg2.jpg

Ledaren

För 70 år sedan, i maj 1943, kom min pappa och ytterligare några jämnåriga unga män till Stockholms skärgård efter färden över Östersjön från Ormsö mitt under andra världskriget. De flydde undan kriget, undan en mobilisering med okänd och osäker framtid. Under våren 1943 var det många flyktbåtar som seglade över Östersjön, de kom att följas av många fler flyktbåtar och också av mer eller mindre organiserade transporter. Hösten 1944 avslutades flykten, överflyttningen - eller återflytten som vissa säger - av estlandssvenskarna till Sverige. Många stannade eller blev kvar i Estlands svenskbygd, de flesta tog sig över Östersjön till Sverige.

Att det gått 70 år sedan denna händelse kommer SOV att uppmärksamma på olika sätt under hösten 2013 och in på nästa år som vi redan nu bör benämna "Minnesåret 2014". Det är tidens gång att skaran av de som var med om dessa händelser har minskat genom åren. Leden har glesnat ännu mer sedan vi firade 50-årsminnet 1994. Det finns ändå anledning att under detta och under 2014 se bakåt i tiden och minnas perioden 1943-1944 även om estlandssvenskarna nu i första hand måste se framåt för att bevara det estlandssvenska kulturarvet och utveckla svenskheten i Estlands svenskbygd.

För 80 år sedan, sommaren 1933, hölls den estlandssvenska sångfesten i Hapsal. När jag skriver detta håller jag på att packa för resan till 2013 års sångfest i Biskopsborgen i Hapsal. När ni läser detta har sångfesten redan genomförts. Kustbon berättar om både sångfesten 1933 och årets sångarfest i ord och bild. Samtidigt som den estlandssvenska sångfesten hölls i Hapsal byggdes stadsdelen Enskedefältet i södra Stockholm. Det var ett av flera egnahemsområden som byggdes runt Stockholm. Namnen till gatorna hämtades från andrasidan Östersjön. Här finns Viborgska vägen, Österbottensvägen och Åbogatan men också Wormsövägen, Runövägen, Dagövägen och Revalsgatan. Jag tog en promenad där häromveckan - en geografisk vandring i svenskbygderna men i södra Stockholm. Det är en promenad genom svenskhistoria och geografi som jag varmt rekommenderar. Den ljusa, varm oh livsbejakande årstiden står för dörren. Var ni än tillbringar sommaren – på Wormsövägen, Runövägen, Dagövägen, Revalsgatan på Enskedefältet på vägarna och gatorna på Ormsö, Runö, Dagö eller Reval; eller någon annan stans – önskar jag er en skön och avkopplande sommar!


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org