Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Aktuellt, Evenemang & Utställningar

Minnesgudstjänst med erinran om den 14 juni 1941 och följande deportationer

SOV finns på plats och informerar om deportationerna.

Tid: 14 juni 2024 kl. 18. Plats: Finska kyrkan i Stockholm

Medverkande:
Präster: Patrik Göransson (Reval, predikan), Normunds Kamergrauzis och Tiit Pädam
Musiker: Toomas Tuulse och Liiso Åkerberg,
Stockholms lettiska kör, dirigent Gaida Rulle och Stockholms litauiska damkör
“Upė”, dirigent Karolina Musteikyte.