Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Aktuellt, Styrelse & Kansli

Samrådsmöte 16 mars

Lördagen den 16 mars bjöd SOV in hembygdsföreningarna i Sverige till samrådsmöte. Till mötet som hölls i Estniska Huset i Stockholm 10:00 – 15:00 anslöt 21 representanter från SOV, Nargöföreningen, Rågöföreningen, Odensholms byalag, Rickul/Nuckö hembygdsförening, Ormsö hembygdsförening och Runöbornas förening.

Huvudpunkterna på mötet var;

  • Den gemensamma lokalen på Wallingatan.
  • Minnesåret 2024 – 80 år sedan flykten.
  • Framtidsfrågor.
  • Planering av utställningen om estlandssvenskar på Estlands Nationalmuseum (ERM) i Dorpat, samt bruket av orden estlandssvensk och Aiboland på svenska och andra språk.