Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Föredrag & Seminarier, Släktforskning

Gästföreläsning på Åland

Lördagen den 9 mars 2024 föreläste Margareta Hammerman i Mariehamn om estlandssvenskar, släktforskning och vår relation till Åland. Föreläsningen var en del av Ålands Emigrantinstituts heldagsevenemang ”Källor och arkiv”. SOV och Ålands Emigrantinstitut var “monter-grannar” under Släktforskardagarna i Östersund 2023 och har hållit kontakten sedan dess.

Foto: Marcus Wallén