Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Föredrag & Seminarier, Publikationer

Doktorsavhandling om identitetsformering bland estlandssvenskar med visor som verktyg

M.A. Sofia Joons Gyllings doktorsavhandling i musikvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Disputationen äger rum den 5 april 2024 kl. 13 (EET) och kan följas via videolänk. Läs mer på Åbo Akademis hemsida.

Avhandlingen har titeln ”Det var främlingar och dock fränder” – Estlandssvenska identitetsformeringar med visor som verktyg.

Foton: Officiell pressbild, Åbo Akademi samt Sofia Joons Gyllings Facebook-profil (nedre).