Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Aktuellt, Evenemang & Utställningar

Nationaldagsfirande inleder minnesåret

Estlands Nationaldag firades på Gotlands Museum lördagen den 24 februari. Många jubiléer infaller detta år, 2024, 80-år sedan flykten från Baltikum, 35 år sedan vänortsavtalet mellan Ösel och Gotland skrevs, 30 år sedan Estonia förliste, 80 år sedan Hansa torpederades, 95 år sedan Svenskbyborna återvände från Ukraina.

Ett inledningsanförande hölls av Estlands Honorärkonsul Riina Noodapera, som gav en överblick över Estland som stat som fyllde 106 år och upptakten till den stora flykten som startade med deportationerna 1941 och resulterade i att tusentals ester lämnade sina hem och gick en oviss framtid till mötes i små båtar över havet bort från hemlandet.

Om de små båtarna och föremålen på flykt berättade Mirja Arnshav på ett mycket engagerande sätt. Många har och kommer att vara engagerade i planering och genomförande i samband med uppmärksammandet av de olika händelserna under året 2024, många arrangemang står Sverigeesternas Riksförbunds lokalavdelning och Estlands konsulat på Gotland bakom tillsammans med Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV  och Föreningen Svenskbyborna som uppskattningsvis utgör åtminstone 10% av Gotlands befolkning, dvs personer som har sina rötter i Estland och i synnerhet Dagö.

En folder och en vepa har tagits fram med finansiering från Gotlands Hembygdsförbunds hyllnings- och minnesfond. Många ideella timmar har lagts ner och kommer att läggas ner under året på att genomföra olika evenemang som delvis fått stöd från Region Gotlands Arrangemangsstöd.

Vidare delades symboliska est/svenska nålar ut till några personer som har stor roll i arbetet, Lottachefen tillika ordförande i Starkare Gotland, Ulla Bäckström, Kommunfullmäktiges ordförande Inger Harlevi, Estlandssvenskarnas företrädare Christopher Thiele, Fåröbon Kerstin Blomberg, Jaak Linkhorst, REL Gotland, och Mirja Arnshav från Sjöhistoriska.

Avslutningsvis utbringades skålar för Estland på sin 106:e födelsedag på estniska och svenska, människor minglade och hade trevligt och fick broschyrer med sig för att dela ut olika platser runt ön.

Som avslutning gavs representanter för Föreningen Svenskbyborna och representanter från den ukrainska flyktinggruppen på Gotland möjlighet att informera om läget i Ukraina ochkommande event på Gotland.

Foton Gunnar Fardelin, Kerstin Blomberg, Eva Österlin, Christopher Thiele mfl.

Mirja Arnshav från Sjöhistoriska museet föreläste.

Jaak Linkhorst, REL Gotland delar ut nålar till Fåröbon Kerstin Blomberg, kommunfullmäktiges ordförande Inger Harlevi och Estlandssvenskarnas företrädare Christopher Thiele.

Roll-up för minnesåret framtagen i samarbete med Gotlands Museum.

Riina Noodapera, Estlands Honorärkonsul på Gotland berättade om bakgrunden till flykten.

Sofia Hoas från Föreningen Svenskbyborna berättade om föreningens arbete i Ukraina och på Gotland.

Christopher Thiele berättade om SOV och föreningens planer inför minnesåret.