Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Aktuellt, Publikationer

SOV släpper ny bok om svenskarna i Rågerviken

Den 3 december släpper SOV Jörgen Hedmans nya bok “Från medeltidshamn till marinbas – Historien om svenskarna runt Rågerviken i Estland.” 

Boksläppet sker i Stockholm, Rågsved den 3 december i samband med SOV:s årliga adventsfirande. Anmäl dig här.

Om boken:
Rågerviken i Estland, belägen nästan mitt emot Hangö udd i Finland har haft en svensk bosättning åtminstone sedan 1300-talet. Svenskarna här har fått kämpa hårt för sin personliga frihet, för en rimlig skattenivå och mot ständigt höjda prestationer vad gäller dagsverken och annat gentemot de tyska godsägare som förlänades jord efter att Sverige intagit Estland år 1561. Några, som Rågöborna, lyckades bättre, andra härdade ut under allt sämre omständigheter och på några ställen raderades svenskheten medvetet ut i godsägarnas strävan efter högre inkomster. Det är delvis en sorglig, om än intressant, läsning i denna kamp. Då och då fick dessa strandboende svenskar hjälp: som av en svensk präst och sekreterare vid kyrkoinkvisitionen 1627 – den blivande riksantikvarien Martin Aschaneus samt av flera svenska regenter som Karl IX och drottning Kristina. För många var detta stöd förgäves.
Under 1700-talet bygde Ryssland ut den lilla hamnen Rågervik till vad som var tänkt att bli den största flottbasen i Östersjön för den nya stormakten. Nu blev den befästa hamnen Baltischport, eller Paldiski på estniska, aldrig vad det var tänkt att bli. Detta blev räddningen åtminstone för den svenska bosättningen på Lilla Rågö. Senare under 1900-talet skulle områdets militära betydelse öka igen under den Sovjetiska tiden. Detta får bli ett tema för en andra bok

Denna bok av Jörgen Hedman (bilden) skildrar områdets utveckling från medeltiden fram till sekelskiftet 1900 och de olika bygdernas historia skildras ingående; från Vippal i väst, via Korkis – och inte minst de båda Rågöarna – till Laides i öster. Alla bygder hade sina traditioner och särart.

Utgivare är Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV.