Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Arkivgruppen, Styrelse & Kansli

Vi flyttar ner till plan 2 i Estniska Huset – Wallingatan 34, Stockholm

VI FLYTTAR! På grund av, och tack vare, stambyte i Estniska huset, Eesti maja, under sommaren flyttar SOV kansliet och arkivet till 2 tr. Adressen är densamma, Wallingatan 34 i Stockholm.
SISTA DAGEN att besöka Arkivgruppen före sommaren är ONSDAG 31 MAJ.
Vi är nåbara per telefon och email, bokförsäljningen pågår som vanligt men kan ta lite längre tid än vanligt att expediera.
VÄLKOMMEN att besöka Arkivgruppen igen i höst – nu på 2 tr, Wallingatan 34!