Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Publikationer, Släktforskning

Nu rullas Leader Gute-projektet ut!

Runtom på Gotland har nu de informationsbroschyrer och qr-skyltar som projektet Från ai till åi tagit fram börjat synas.

På informationsbordet i de 51 kyrkor och kapell på Gotland där det finns estlandssvenskar begravda kommer projektets informationsbroschyr ligga. I broschyren som är på tre språk (svenska, estniska och engelska) finns information om estlandssvenskar, relationen till Gotland och en förteckning över de begravda personer som projektet hade identifierat när broschyren gick i tryck hösten 2022.

På broschyrens baksida finns QR-koder som leder läsaren till en databas där mer information finns om de som är begravda som deras gravplats och hållpunkter under livet. I de flesta fall finns till och med fotografier. Gotlands pastorat har även fått Qr-koderna tryckta på tunn aluminiumplåt för att kunna placeras utomhus till exempel på informationstavlorna som ofta finns vid parkeringsplatserna. Även databasen är trespråkig. Broschyrerna och skyltarna som placeras ut på ön är finansierade via Leader Gutes program “Gotlands kyrkogårdar berättar”. Med hjälp av stödet från Leader Gute renoverades även en gravsten i Öja som hade fallit och därför var planerad att tas bort.

QR-skyltarna kommer att sitta på kyrkogårdarnas informationstavlor.

Hans Enkels grav i Öja hösten 2022 efter återresning och tvätt.

Projektet som drivs av Eva Österlin, Monica Ahlström och Christopher Thiele arbetar för närvarande med att ta fram en andra upplaga av broschyren som kommer finnas tillgänglig via SOV.s bokförsäljning. Den andra upplagan blir verklighet med hjälp av ett tryckbidrag ur David och Tyra Ahlqvists minnesfond som förvaltas av Gotlands Hembygdsförbund.

Projektet kommer närmast att presenteras som en av programpunkterna under Hamraveckan på Gotland. Se mer information här.