Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Arkivgruppen, Styrelse & Kansli

Information från styrelsemötet 14 juni

Flytt till plan 2 – SOV flyttar i samband med Estniska Husets stamrenovering under sommarhalvåret från plan 5 till plan 2. Det mesta från plan 5 är nu nedpackat. Inflytt och uppackning  sker så fort renoveringarna i nya lokalen är färdiga.

Estlands Nationalmuseum, ERM (Eesti Rahva Muuseum) planerar att öppna en utställning om estlandssvenskar 2025. Museet har sedan tidigare haft kontakt med Kulturförvaltningen och nu även med SOV efter medlemsresan till ERM under maj. Idéer kommer att utväxlas under hösten kring utställningen.

 Kalendarium för H2. Under andra halvåret arrangerar SOV bland annat en Släktforskardag, Adventskaffe samt är officiell värd under Arkivens Dag. Föreningen medverkar även i Släktforskardagarna i Östersund, Black Ribbon Day, Baltikumdagen och Sjöhistoriskas julmarknad. Se kalendariet

Samrådsmöte – Ett samrådsmöte planeras med hembygdsföreningarna den 21 oktober för att bland annat koordinera aktiviteter inför minnesåret 2024.