Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar

Studieresa till Tartu/Dorpat 21-25 maj – några platser kvar!

SOV arrangerar i maj en studieresa till Estlands Nationalmuseum (Eesti Rahva Muuseum) i Tartu/Dorpat för medlemmar i SOV eller andra estlandssvenska hembygdsföreningar.

I museets samlingar finns estlandssvenska textilier och andra föremål. Mycket kommer från Rågöarna och Odensholm dit museets personal åkte 1940 för en så kallad ”räddningsexpedition” då öarna skulle evakueras, men det finns föremål från alla svenskbygder. Vi får en visning av samlingarna och av museet, som ligger i en ny byggnad med spektakulär arkitektur.

Dessutom blir det en guidad tur i den gamla universitetsstaden och en samling på universitetets avdelning för skandinaviska språk, Skandinavistika osakond.

Eftersom färjan bara går var annan dag ser schemat ut så här:

Söndag 21 maj: Avresa från Stockholm. Träff på färjan.

Måndag 22 maj: Tåg till Tartu. De som redan befinner sig i Estland eller kommer från Finland kan ansluta sig.

Guidad stadsvandring i Tartu/Dorpat.

Tisdag 23 maj: Visning av de estlandssvenska föremålen på Eesti Rahva Muuseum och en allmän visning av museet.

Kväll på Avdelningen för skandinaviska språk (Skandinavistika osakond).

Onsdag 24 maj: Tidig tågresa till Tallinn. Fri eftermiddag i Tallinn. Tillfälle att besöka det estlandssvenska kyrkomuseet i Sankt Mikaelskyrkan.

Torsdag 25 maj: Ankomst med färjan till Stockholm.

Observera att var och en bokar egna färjebiljetter men vi kan hjälpas åt att fylla hytterna.

Tågresan kostar 10-13 euro enkel resa och 2/3 av detta för personer över 65 år. Vi återkommer med erbjudande på hotellrum på mellanprisnivå i Tartu/Dorpat samt avgift för museiinträde och guidad stadsvandring.

Anmälan är bindande. Vill du ha svar på frågor innan du anmäler dig mejlar du till 110@estlandssvenskarna.org.