Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar, Föredrag & Seminarier, Styrelse & Kansli

Nya hedersmedlemmar & ny suppleant valda av årsmötet

Christer Widgren ledde årsmötet

SOV:s årmöte som leddes av Christer Widgren gick av stapeln på Wallingatan den 16 april.

Årsmötet utsåg på styrelsens rekommendation tre nya hedersmedlemmar: Lennart Marks, Margareta Hammerman och Tage Hammerman.

Ny i styrelsen blir Jan Rönnberg som valdes in som suppleant och ersätter Leif Strömfelt.

Lars Rönnberg omvaldes till ordförande och även Mattias Reinholdson, Christer Svedberg samt Lena Weesar omvaldes för två år.

Efter mötesförhandlingarna föreläste Monica Ahlström och Christopher Thiele om det pågående Gotlandsprojektet.

Mer information om styrelsen  finner du här. Verksamhetsplanen för 2023 finns publicerad här.

Anna-Greta Ter-Borch redogjorde för budgeten

Efter mötesförhandlingarna föreläste Monica Ahlström och Christopher Thiele om det pågående Gotlandsprojektet och de historiska banden mellan Aiboland och Gotland.

Susanne Strömfelt representerarde valberedningen.

Sonja Gräns gick igenom revisionsberättelsen för årsmötet. Till höger i bild Monica Ahlström som var mötets sekreterare.

Lars Rönnberg omvaldes till föreningens ordförande.