Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar

SOV medverkar i Black Ribbon Day den 23 augusti 2022

Black Ribbon Day den 23 augusti 2022

SOV medverkade i den årliga europeiska minnesdagen för de totalitära diktaturernas, stalinismens och nazismens, offer i Europa som påminner oss om Molotov–Ribbentrop-pakten 1939. Praktiskt taget alla familjer med rötter i Estland, också estlandssvenskarna, och övriga Baltikum har släktingar som blev offer för deportationer och mobiliseringar. Aldrig mer!

Margareta Hammerman hade sammanställt informationstavlor om Estlands och estlandssvenskarnas offer i datum och siffror under andra världskriget. Med namn, härkomst och foton (ur SOVs fotoarkiv där foton kunde hittas) av de estlandssvenska män som mobiliserats och de män, kvinnor och barn som  deporterats till Gulag och aldrig kom tillbaka.

Läs mer på  SOVs Facebooksidahttps://www.facebook.com/estlandssvenskarnasov/ – som du ser nedan.

––– Minnesmanifestationen hölls på Norrmalmstorg i Stockholm och var arrangerad Sverigeesternas Riksförbund (REL) i samarbete med Baltiska samarbetsgruppen.