Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar, Släktforskning

Estlandssvenskarnas kulturbärare 2022

Professor Göran Hoppe och Släktforskargruppen  Estlandssvenskarnas kulturbärare 2022 (foto medalj: Lotta Thiele)

Göran Hoppe, foto: Maie Arro samt Christopher Thiele och Helena Lindhe, foto: Jan Thiele.

Estlandssvenskarnas kulturförvaltning delade den 10 juli ut Hans Pöhl-medaljer till Göran Hoppe respektive SOV:s Släktforskargrupp som båda utsetts till estlandssvenska kulturbärare 2022. Ceremonin ägde rum i Rosleps kapell i samband med Nuckö Hembygdsdagar. På plats var Göran Hoppe samt Släktforskargruppen som representerades av Helena Lindhe och Christopher Thiele.

I släktforskargruppen bakom Våra Anor ingår Monica Ahlström, Göte Brunberg,  Margareta Hammerman, Jörgen Hedman, Helena Lindhe, Thomas Malmström, Leif Strömfelt, Susanne Strömfelt,   Christer Svedberg, Bert-Ola Söderlund och Christopher Thiele.

Estlandssvenskarnas Kulturbärare

Estlandssvenskarnas Kulturbärare är följande personer:

2015 Ivar Rüütli och Endel Enggrön
2016 H.M. Konung Carl XVI Gustaf, Toomas Lilienberg och Göte Brunberg
2017 Einar Valfrid Mihlberg och Margareta Hammerman
2018 Maria Gilbert och Silvi-Astrid Mickelin
2019 Oskar Friberg, Margit-Karin Rosen Norlin och Arnold Hjalmar Lindgren
2020 Hjalmar Enggrön och Odensholms byalag
2021 Juta Holst och Mattias Reinholdson
2022 Göran Hoppe och SOV:s Släktforskargrupp