Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar

Hapsalseminariet på YouTube

Du som missade seminariet om Hapsal den 14 maj kan nu se delar av det på vår YouTube-kanal! Inspelningen har lagts ut i två delar.

Del 1 innehåller Kaire Reijlans föredrag utifrån sin egen bok Jalutajana vanas Haapsalus (Till fots i det gamla Hapsal). Klicka här för Del 1 

Del 2 “En huvudstad utan invånare” med Mattias Reinholdson – “Svenska gymnasiet i Hapsal 1931-1943” med Lena Weesar – “Barndomsminnen från syskonen Derblom” med Christina Thörner. Inspelning med publik. Klicka här för Del 2