Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar

Mötesplats Öppna Ormsö-kistan!

Hur var det att leva på Ormsö förr?
Vet du något om Ormsö som fler borde få veta?
Vill du vara med och upptäcka mer?

Tisdag 26 juli möts vi på hembygdsgården i Sviby, på Ormsö.

Ormsö-kistan är en symbol för Ormsös historiska rötter, liv och kultur. Den röda kistan packades av många med det viktigaste när man under andra världskriget flydde till det nya hemlandet Sverige. Symboliskt skulle vi kunna säga att den samtidigt packades med minnen.

Endast några få som föddes på Ormsö innan flykten finns kvar i livet. Däremot har släktingar, vänner och i vissa fall även arkiv och museer ärvt berättelser om vardag och fest, visor, fotografier, textilier och brev. Böcker och artiklar har skrivits. Musik har spelats in. Stråkharpor har byggts och danser och sånger rekonstruerats. Men vi tror att det finns mer kvar att upptäcka i minnes-kistorna! Det är viktigt att så snart som möjligt få fram de material som finns undanlagda i Sverige och på Ormsö, medan berättelserna lever kvar.

Samtidigt levde många kvar på, eller flyttade in till Ormsö. Sovjetstatens kultur tog över i viss mån. Livet fortsatte utvecklas i en mix av gammalt och nytt. Kulturer blandades och blev till det vi idag upplever som unikt med Ormsö, men delvis är gemensamt med övriga svenskbygder i Estland.

Näst på tur att bära öns kulturarv vidare är inte bara estlandssvenskars barnbarn utan lika mycket dagens och morgondagens Ormsö-bor. Projekt Öppna Ormsökistan vill bygga en mötesplats tillsammans, med Ormsö-bor, estlandssvenskar i Sverige och andra intresserade. En viktig målgrupp för framtiden är barn och unga på Ormsö, i övriga Estland och i Sverige.

I sommar handlar det om att alla som är intresserade av att föra vidare Ormsös kultur och historia lär känna varandra för att diskutera vad vi vill göra tillsammans. Vi hoppas kunna inspirera varandra till nya uttryck och projekt. Varför inte skönlitteratur, tidsresor, sommarteater på hembygdsgården, Youtube-klipp eller en större film?

Plats: Hembygdsgården i Sviby, Ormsö

När: Tisdag 26 juli 2022

kl 11.00-17.00 Mötesplats med seminarier, workshops mm
kl 18.30 Fest med mingel, mat och öppen scen

Processledare är Sofia Joons Gylling, musiker och doktorand vid Åbo universitet.
Värdar är ester på Ormsö och svenskar med koppling till Ormsö.

Mötena äger rum på svenska, estniska och engelska, så alla ska kunna delta.

Information om projektet och hur du anmäler att du är intresserad finns på hemsidan www.vormsi.ee/ormsokistan

Projektet stöds bl a av Estlandssvenskarnas kulturförvaltning, Ormsö kommun, Vormsi Kodukandi Ühing VKÜ, Ormsö Hembygdsförening OHF och Estlandssvenskarnas kulturförening SOV.