Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar, Styrelse & Kansli

SOV:s Årsmöte 2022

Mötesordförande Christer Widgren

Mötesordförande Christer Widgren.

I lördags höll Estlandssvenskarnas kulturförening SOV årsmöte. Ett trettiotal personer närvarade i ”levande livet” i Stockholm, Wallingatan 34, och några via länk.
Christer Widgren höll i klubban för mötet och efter sedvanlig formalia avtackades styrelseledamöterna Margareta Hammerman och John-Evert Hamberg som, efter många och trogna år i SOV:s styrelse, på egen begäran ställt sina platser till förfogande. Båda kommer att fortsätta sin gärning på olika sätt inom SOV.
Christer Svedberg, med rötter från Rågöarna och ”mannen bakom” datortekniken av SOV:s släktdatabas Våra Anor, och Claes Hemlin, med rötter från Ormsö och ordförande i Ormsö hembygdsförening, valdes av mötet som nya ledamöter till SOV:s styrelse.

Efter en god lunch under livliga samtal fortsatte dagen med en uppdatering av läget i Gammalsvenskby i Ukraina via länk från Gotland av Peter Knutas, vice ordförande i Föreningen Svenskbyborna – http://www.svenskbyborna.se/

Christer Svedberg, Helena Lindhe och Christopher Thiele från SOV:s Släktforskargrupp Våra Anor, avslutade dagen med att berätta om hur arbetet fortskrider med vår estlandssvenska släktforskardatabas sedan lanseringen i december förra året. Läs mer om den här: https://estlandssvenskarna.org/vara-anor…/
Styrelsen tackar samtliga för en i allt intressant och informativ dag!
Mötesordförande Christer Widgren

Mötesordförande Christer Widgren.

Claes Hemlin och Christer Svedberg nya styrelsemedlemmar.

Avgående v. ordförande Johan-Evert Hamberg.

Avgående styrelsemedlem Margareta Hammerman.