Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Aktuellt, Släktforskning, Styrelse & Kansli

Glada Nyheter – PROJEKTBIDRAG beviljat!

Estlandssvenskarna SOV riktar ett stort tack till Leader Gute!

SOV:s Släktforskargrupp – https://estlandssvenskarna.org/vara-anor…/

– som under det gångna året arbetat med gravinventering av de hundratals estlandssvenskar som kom till Gotland före och under andra världskriget, fick i dagarna positivt besked om sin ansökan om projektmedel av Leader Gute, en ideell förening som med EU-medel finansierar Miniprojekt inom landsbygdsutveckling på Gotland – https://www.leadergute.se/ 

Som ett Miniprojekt inom området ”Gotlands kyrkogårdar berättar” ska den sedan 2021 pågående gravinventeringen slutföras och presenteras i en informationsbroschyr i de socknar där estlandssvenskar finns begravda (ca 50 kyrkogårdar).  På en del kyrkogårdar kommer besökare även att guidas med hjälp av QR-koder som länkar till historien om de gravsatta. Vid behov kan delar av projektbudgeten användas till renovering av gravstenar.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare och styrelsemedlem i SOV –

Christopher Thiele.

– och här finns en video om ett liknande projekt inom ”Gotlands kyrkogårdar berättar” från Leader Gute. 😊 https://www.youtube.com/watch?v=xMg-byUZfhAMed