Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Släktforskning

Släktforskare se hit!

Vill du bli medlem i “Våra anor” den estlandssvenska släktforskargruppen och få tillgång till släktdatabasen ?

Anmäl dig då här:https://estlandssvenskarna.org/anmaler-mig-till-slaktforskargruppen/

Det som krävs är medlemskap i någon av de estlandssvenska föreningarna (medlemsförmån). föreningarna är Estlandssvenskarnas kulturförening SOV, Nargöföreningen, Rågöföreningen, Rickul/Nuckö Hembygdsförening, Odensholms byalag, Ormsö hembygdsförening, VKÜ, Runöbornas förening, Svenskbybornas förening.

Vill du veta mera om din svenskbygd före andra världskriget och fram till 2018 ska du köpa SOV:s usbminne, “Estlandssvenska publikationer” med 100 års utgåvor av Kustbon. I tidningarnan kan du läsa om vad som hände i Svensk-Estland före kriget hitta födelsedagar och dödsdagar för estlandssvenskar som kom till Sverige och mycket mycket mera intressant. Usb minnet och även DVD-skivorna är sökbara, vilket underlättar. Pris 300:-  Köps via hemsidan >>>