Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Publikationer

Fjärde upplagan av “Flyktboken” nytryckt

Detalj av oljemålningen "Flykten" vv Erik Schmidt.

Nu har SOV fått hem 700 nya exemplar av boken Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. Flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-1945. Den tredje tryckningen såldes slut i november. Efter ett stort antal hissresor är nu alla boklådor på plats  i SOV:s kansli på  5:te våningen på Wallingatan 34.

Boken innehåller 111 flyktberättelser nedskrivna direkt efter ankomsten till Sverige, förteckning över ca 7000 anlända till Sverige under åren 1940-1945. Viktor Amans kapitel om Estlandssvenskarna under andra världskriget, överflyttningen till Sverige, Kommittén för estlandssvenskarnas tillkomst och arbete, med flera andra dokument bl a om hämtningsresorna och rapporterna från Ryssland och Estland under samma period.

Boken har nr 63 i beställningslistan.

Detta är den fjärde tryckningen. Boken är en “storbok” 440 sidor och väger nästan 2 kg. priset är 200:- för medlemmar och 300:- för icke medlemmar och portot  99:-