Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar

Aibotapeten 2 högtidligt invigd

Lördagen den 16 oktober blev Aibotapeten 2 högtidligt invigd med Modersmålets sång och tal av SOVs ordförande Lars Rönnberg och Aibolands museums direktör Ülo Kalm.

 

För första gången kunde den estniska delen av Aibotapeten 2 visas upp tillsammans med den svenska delen.  Aibotapeten 2 föreställer hur livet blev efter flykten till Sverige  och för dem som blev kvar i svenskbygden efter Sovjets ockupation av Estland. De olika motiven har ritas av Jorma Friberg, curator vid Aibolands museum i Hapsal, motiven har därefter broderats av en grupp kvinnor vid Aibolands museum som kallas sig Torsdagstanterna och i Sverige av en grupp kvinnor som kallar sig Kulturbrodöserna. Projektet Aibotapeten 2 startade efter en motion av Merike Wulff, till SOV:s årsmöte 2017 och den är nu efter fyra år färdig att viss upp.

Invigningen  började med att man unisont sjöng Modersmålets sång och där efter tal av SOV:s ordförande Lars Rönnberg och Ülo Kalm direktör vid Aibolands museum och ordförande för Estlandssvenskarnas kulturförvaltning i Estland.

Här kan du se den svenska delen av tapeten.

Hör Anu Ragmaa berätta om motiven på den estniska delen av tapeten.