Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar

Till minne av de baltiska staternas frigörelse från Sovjetunionen för 30 år sedan

Från Norrmalmstorg den 15 aug 2011

Vi ses på

NORRMALMSTORG
vid Frihetens källa
den 16 september kl 15-16

Talare:
Gunnar Hökmark, Cecilia Brinck, Nora Sööt

De baltiska staternas talmän från Estland, Lettland, Litauen och Sverige deltar

Musik med Tree Stones Quartet (ET, LV, LT)

Ta med en estnisk / lettisk / litauisk / svensk flagga!