Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar, Styrelse & Kansli

Baltikumdagen 2021

Finns vi med i Flyktboken?

Den 18 september firade Baltikumdagen 15 år på Hersby Gård i Sollentuna.

“Baltikumdagen visar upp svensk-lettiska, svensk – estniska och svensk – litauiska kulturen som odlats i Sverige sedan andra världskriget. Varje år träffas körer, dans- och musikgrupper, hantverkare samt matförsäljare med ursprung från andra sidan Östersjön. Baltikumdagen är ett exempel på hur man kan bevara sin ursprungskultur och identitet parallellt med integrationen i Sverige. Svensk-lettiska föreningen initierade evenemanget för 15 år sedan för att sprida kunskap till svenskarna om Baltikum: de tre ländernas historia, musik, dans, konst, litteratur, hantverk och inte minst matkultur”,  sa Daina Millers-Dahlsjö i sitt hälsningsanförande.

Baltikumdagens hedersgäster
Lettlands ambassadör i Sverige Marģers Krams
Svenska Riksdagens Förste vice talman Åsa Lindestam
Lettiska Saeimas talman Ināra Mūrniece
Estniska Riigikogus talman Jüri Ratas
Litauiska Seimas vice talman Vytautas Mitalas

Vacker körsång av de tre ländernas körer som startade dagen att gemensamt sjunga  “Uti vår hage”.  Sedan följde folkdanser från Estland, Lettland, Litauen av baltiska danslagen i Sverige  och vacker körsång. Det serverades typiska maträtter från de tre länderna men också försäljning av matprodukter och konsthantverk.  SOV ställde upp med ett välbesökt bokbord.