Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Föredrag & Seminarier

Föredrag om ”Musikens roll för att bevara den estlandssvenska identiteten i Sverige”

Välkomna att lyssna på Kristiina Kisler, som presenterar sin kandidatuppsats om “Musikens betydelse för att bevara den estlandssvenska identiteten” söndagen den 12 september kl14-15 på zoom.

Kristiina studerar svenska vid Tartu Universitet och har skrivit sin BA-uppsats om musikens roll för att bevara den estlandssvenska identiteten i Sverige. Hon har själv studerat musik i 15 år och parallellt med sina studier på universitetet studerar hon också på Heino Elleri musikskola i Tartu. Kristiina kommer från Nuckö  och är väldigt nyfiken på den estlandssvenska kulturen.

Här kan du ladda ner betygsuppsatsen, förbered gärna frågor.

Musikens roll för att bevara den estlandssvenska identiteten i Sverige

Här anmäler du dig till Zoom, fyll i anmälningsformuläret  så får du länken till zoom-mötet i din e-post.