Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Publikationer

80-årsminnet av deporteringarna och mobiliseringarna i svenskbygden juni, juli och augusti 1941

Minnesdag över deportationerna 1941

SOV har sammanställt ett kompendium över de som vi hittills vet blev deporterade den 14 juni  och de med tvång som blev mobiliserade den 22 juli och den 20 augusti 1941 och förda österut till Sovjet och hemska förhållanden med svält och sjukdomar.

Samtliga artiklar och listor är hämtade från Kustbon nr 3-2009, nr 2-3 2011, nr 1- 2014 och nr 2-2021.a

79 personer deporterades, 28 blev fria och återkom. 51 arkebuserades eller dog på annat sätt.

47 unga värnpliktiga män överfördes till Röda armén varav 9 stupade eller dog på annat sätt.  390 unga män mobiliserades under hot varav 238 stupade eller försvann och återkom aldrig till sina väntande familjer och  barn.

514 estlandssvenskar och deras familjer drabbades av  Sovjets deportationer och mobiliseringar under åren 1941-1944.

Hämta ditt ex av det uppdaterade häftet över Deporterade och mobiliserade 1941 här.