Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Föredrag & Seminarier

Vad togs med på flykten över Östersjön?

"Flyktens materialitet" Ulvi Paff-Erikssons föremål från flykten.

Föredrag på zoom onsdagen den 16 juni kl 18.

Anmäl dig till föredraget med formuläret nedan så får du länken i ett svarsmail direkt i din e-postlåda. Om du inte ser den så titta i spamkorgen om den ligger där. Skulle du tappa bort den så anmäl dig igen så får du den igen.

Du kan också  maila till  110@estlandssvenskarna.org  för att få länken.

Inom projektet ”Flyktens materialitet” har under åren 2019-2021 över 200 föremål som togs med över på flykt från Baltikum under andra världskrigets fotograferats och ett tiotal personer har intervjuats. En spinnrock som tagits med på en hämtningsresa från Ormsö, en kompass som visat vägen på Östersjön, och ett barns älskade nalle, kan alla hjälpa till att fylla i konturerna av flykten.

Forskningsassistent Elin Heppling, som sökt och samlat föremål och berättelser för projektet, ger under presentationen av några exempel på föremål som fotograferats och de historier de kan berätta. Projektledare Anna Arnberg presenterar projektets syfte och plats i Sjöhistoriska museets samlingar.

Projektet utförs inom Sjöhistoriska museets verksamhet, som ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer och finansieras av medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.