Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Styrelse & Kansli

I år är det 80 år sedan allt krossades

Minnesdag över deportationerna 1941

10 estlandssvenskar mördades, 64 deporterades, närmare 500 tvångsmobiliserades

Den 14 juni 1941 inledde sovjetmakten deportationer i tre baltiska länderna. Ett år efter att de tre självständiga baltiska staterna först ockuperats och sedan annekterats av sovjetmakten greps tiotusentals personer och deporterades österut till Ryssland. Syftet med deportationerna var att eliminera allt och alla som kunde utgöra ett hot mot den sovjetiska ockupationen och de sovjetiska myndigheternas arbete att ta total kontroll över Estland. Efter deportationerna följde för många märkliga och iscensatta rättegångar.

Bara under den 14 juni deporterades 10.000 människor. 20 000 deporteras från Estland fram till att tyskarna den 22 juni anfaller Sovjet. Eftersom Sovjetunionen var en byråkratisk diktatur där varje myndighets- och domstolsbeslut protokollförts och arkiverats har vi, sedan arkiven från Sovjettiden öppnats, kunnat få en inblick och kartlägga ödet för många av de deporterade.

Nedan följer namnen på de estlandssvenskar som mördades och deporterades. De får också representera alla andra som deporterades från Estland och de övriga två baltiska staterna Lettland och Litauen. Listorna uppdateras kontinuerligt.

Vi minns dem och hedrar offren för ondskan 1941-1991.

Lars Rönnberg
Ordförande
Estlandssvenskarnas kulturförening SOV

Deporterade:

Förutom Memento är Ronor 1992:1-2 och SOV:s arkiv en källa för samtliga deporterade.

Den ökända §58 i den sovjetiska strafflagen gällde politiska brott.

Hapsal

Väeden, Villem. Född 28 augusti 1886 på Ormsö. Militär och officer i Estniska republiken. Ägare till en herrgård, arresterades i Hapsal på Meregatan 6-8. Dömdes 4 mars 1942 enligt paragraf 58:13 till döden. Satt fängslad i Sovsa i Sverdlosk oblast. Arkubuserades 24 april 1942.

Väeden, Helmi-Marie (även Elviine), hustru till Villem. Född 15 maj 1897. Deporterad till Kirov oblast, Slobodskoi rajoon. Dog 20 mars 1942. Begravd i Volkovo.

Väeden, Hardo, son till Villem. Född 30 augusti 1923. Deporterad till Slo- bodskoi rajoon. Dog 1943. Begravd i Volkovo.

Väeden, Veelius-Karl, son till Villem. Född 12 augusti 1926. Deporterad till Slobodskoi rajoon, frisläppt 18 juli 1944.

Nargö och Tallinn

Berg, Reinhold. Född 1877 på Nargö, bosatt i Tallinn. Sjökapten och hamnchef. Arresterades och enligt familjeuppgifter fördes han bort i samma godsvagn som sin broder Richard. Vidare öde okänt.

Berg, Richard. Född 1881 på Nargö, bosatt i Tallinn. Sjökapen, hamnlots. Arresterad 30/6 1941 i Tallinn, Dömd enligt 58-10, Molotovi oblast, avled 8/1 1942.

Blees, Nikolaus, född 28 december 1883 i Höbring Peters i Rickul, folksekreterare för den svenska minoriteten, bosatt i Reval. Arresterad 14 juni 1941. Dog 25 oktober 1941 på depor- tationsorten under förundersökningen inför domstolsförhandlingen.

Dahl, Harald Viktor, född 6 augusti 1895 i Kärdla på Dagö. Arresterad den 3 juli 1941. Dömd enligt § 58-10 och 58-11. Avled i Perm-området 28 november 1941. I Memoriaals böcker anges orsaken till domen “oli baptist”, han var baptist och satt i det estniska baptistsamfundets styrelse.

Herm, Sergei. Född 29/11 1893 på Ösel, bosatt i Tallinn, statsanställd. Arresterad 17/7 1940 i Tallinn. Rättegång 11/3 1941, dömd § 58-13, 3+2. Avled 1943 i Kiev, Ukraina enligt uppgifter från familjen.

Kiviking, Osvald Karl. Född 25/12 1909, bosatt i Tallinn, sjöman. Arresterad 24/5 1941, Dömd ENSV Ükotsus 5/8 1941, § 58.12, 5+2. Avled 15/9 1941.

Pilk, Johannes. Född 1894 i Pärnumaa, bosatt på Nargö. Byggmästare för militärbyggnader och hamnen på Nargö. Arresterad 11/7 1941. Dömd § 182 lg 1, 5 a.

Rosen, Rudolf Jakob. Född 10/6 1886 på Nargö, bosatt i Tallinn, sjökapten, befälhavare på fartyg. Arresterad 18/12 1941 i Leningrad, rättegång 9/2 1942, dömd § 19-58-1a, 58-11, 10+5 år. Han ville gå över till den tyska sidan.

Westerblom, Mathias född 27 september 1888 i Gutanäs Prost, Rickul, bosatt i Reval. Arresterad 14 juni 1941. Anklagad enligt § 58-10, 58-11. Dog 5 februari 1942 i Perm oblast. (Kustbon 2003:4)

Mördad

Lindkvist, Anders, född 19 december 1894 i Kärrslätt Pearsa på Ormsö, men boende i Tallinn, estnisk major, tillhörde Kaitseelit, arresterad 19/4 1941, tribunalen 2/7 1941, dödsdom enligt 58-6, 58-9, 58-11, domen verkställd i Sverdlovsk 5/9 1942. (Ronor 1992:1-2)

Nuckö

Bruus, Herman, Sutlep Hinnos, född 20 september 1896, jordbrukare. Ar- resterad 14 juni 1941. Dömd till döden enligt paragraf 58-13 (medlem i Kaitseliit och Isamaaliit) i staden Sosva i Sverdlovsk oblast. Arkebuserad 12 mars 1942.

Bruus, Emilie Elviine, Sutlep Hinnos, född 28 juni 1899, hustru till Herman Bruus. Deporterad 14 juni 1941. Dog 1943 i Kirov oblast.

Bruus, Liisa, Harga Smeens, född 12 september 1877, mor till Herman Bruus. Deporterad 14 juni 1941. Dog 30 augusti 1942 i Kirov oblast.

Bruus, Endel, Sutlep Hinnos, född 12 oktober 1928, skolelev, son till Herman Bruus. Deporterad 14 juni 1941 till Kirov oblast. Frigiven 1947.

Bruus, Kalju, Sutlep Hinnos, född 12 oktober 1930, skolelev, son till Herman Bruus. Deporterad 14 juni 1941 till Kirov oblast. Frigiven 1948.

Bruus, Selma, Sutlep Hinnos, född 25 februari 1922. Dotter till Herman Bruus. Deporterad 14 juni 1941 till Kirov oblast. Arresterad 1948 och dömd till 10 år enligt paragraf 58-10. Frigi- ven 1956. Dog 2005 i Estland.

Engman, Oskar, Klottorp asundus Leovälja i Nuckö, född 29 oktober 1902, jordbrukare. Fanns med i en grupp fångar i Patarei-fängelset i Reval, som den 25 och 28 juni sändes till Kirov oblast och andra ställen i Ryssland. Enligt en källa dog han redan 1941. Uppgifter i övrigt saknas.

Engman, Rudolf, Klottorp asundus Kasekännu i Nuckö, född 31 juli 1898, jordbrukare. (Bror till Oskar Engman) Fanns med i en grupp fångar i Patarei-fängelset i Reval, som den 25 och 28 juni sändes till Kirov oblast och andra ställen i Ryssland. Enligt en källa dog han redan 1941. Uppgifter i övrigt saknas.

Neemrand, Aleksander, Harga Ny-mats, född 24 januari 1908, jurist, bosatt i Reval. Arresterad. Dömd till döden enligt paragraf 58-13 i Severurallag i Sverdlovsk oblast. Arkebuserad 24 april 1942.

Mördade

Jaagupsoo, Jaan, född 15 juli 1898, frikyrkopredikant bosatt på Hosby Rätsep. Mördad på gården 5 juli 1941 av en förintelsebataljon.

Kasela, Albert, Birkas Nygårds, född 29 juli 1911, polis i Nuckö. Mördad av en förintelsebataljon 13 juli 1941. Kliss, Artur, Skåtanäs Möldri, född 31 mars 1906, jordbrukare. Mördad av en förintelsebataljon på Skåtanäs Möl-dri 13 juli 1941 tillsammans med sin bror Hugo samt far och son Raagma. Kliss, Hugo, Skåtanäs Möldri, född 7 september 1898, jordbrukare. Mördad 13 juli 1941.

Raagmaa, Ernst, Skåtanäs Möldri, född 22 februari 1896, jordbrukare Raagmaa, Mördad 13 juli 1941.Olaf, Skåtanäs Möldri, född 1 maj 1919, jordbruksarbetare. Mördad 13 juli 1941.

Tanseri, Fridolf, Klottorp Danser, född 23 september 1909. Stupade 1941 utanför Reval i strid med en förintelsebataljon.

Ormsö

Alros, Anders, född 16 januari 1910, Hullo Hansasa, fiskare, arresterad 3/7 1941, rättegång 5/4 1942, dömd enligt §58-13 till 10 år i läger i Norillag, Krasnojarsk, Hade tillhört Kaitseliit och Isamaaliit. Dog av enterit 1/3 1942.

Berggren, Johan, född 19 april 1897, Hullo Berggrensa, skolföreståndare och lärare i Norrby, arresterad 6/8 1941, tribunalen 22/8 1942, dömd en- ligt §58-10 till 10 år i läger i Irkutsk, dog 11/7 1943.

Berggren, Katarina, född Söderblom den 30 december 1900, hustru och lärare i Norrby, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1943, dog i Sverige 1992

Berggren, Ingrid, född 10 november 1928, dotter, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1943, lever i Sverige.

Dahl, Efraim-Joel, född 22 augusti 1907 i Söderby, Ormsö. Arresterad 30 juni 1944. Dömd 10 februari 1945 enligt paragraf 59-10, 58-11 till 8 år. Död i Tallinn 1985.

Gärdström, Johan, född 25 mars 1908, Hosby Martesa, predikant, arresterad 7/8 1941, tribunalen 9/9 1942, dömd enligt §58-10 till 5 år i läger i Irkutsk, dog 14/3 1943.

Gärdström, Tomas, född 29 decem- ber 1905, Hullo Gärdesa, lärare i Hullo, arresterad 7/8 1941, tribunalen 8/8 1942, dömd enligt §58-1a, §58-4 samt

  • 58-10 lg.2, till arkebusering som verkställdes i Irkutsk 5/9 1942, Isamaaliit (Kustbon 2009:2+3)

Gärdström, Maria, född Appelblom den 18 maj 1907, hustru och hemmafru, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1943, dog i Sverige 1999.

Gärdström, Gunvor, född 15/7 1935, till Harku 3/7 1941, dotter, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1943, dog i Sverige 1958.

Nyman, Anders, född 11 december 1904, Hullo skola, skolföreståndare och lärare i Hullo, arresterad 22/7 1941, tribunalen 31/3 1942, dömd enligt §58-13 till 8 år i läger i Tajshet, Irkutsk, dog 30/5 1943 (boken Nyman 330)

Nyman, Ragnhild, född Högnäs den 14 oktober 1907, hustru och lärare i Hullo, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1944, dog i Sverige 1956.

Nyman, Börje, född 26 juni 1932, son, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1944, lever i Sverige.

Nyman, Svante, född 14 mars 1934, son, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1944, lever i Sverige .

Nyman, Bo, född 30 juli 1938, son, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1944, lever i Sverige.

Rosenblad, Lars, född 27 maj 1909, Hullo Nybondasa, pensionatägare, ordförande i kommunalnämnden, arresterad 12/7 1941, tribunalen 13/6 1942, dom enligt §58-4, 8 år i Sevural- lägret i Sverdlovski oblast där han dog 11/6 1943.

Rosenblad, Maria, född Wallin den 30 november 1912, hustru till Lars och hemmafru, förvisad till Kirov oblast, Slobodskoi distrikt, Oritsi distrikt arresterad hösten 1942 och dömd enligt 162, 1 år för att ha plockat betor från redan skördad åker.

Rosenblad Inga, född 12/7 1941, dotter till Lars och Maria, död i december 1941.

Stenholm, Johan, född 16 maj 1911, Sviby Vävarsa, gårdsägare, arresterad 7/8 1941, tribunalen 11/4 1942, dömd enligt §58-10 och §58-13 till 10 år i läger i Tajshet, Irkutsk, dog 30/8 1943. (Kustbon 1995:2)

Westerblom, Anders, född 3 september 1896, Saxby Smesa, lärare i Kärrslätt, arresterad 16/7 1941, tribunalen 21/4 1942, dog 21/4 1942 i Aleksandrovskfängelset i Irkutsk.

Westerblom, Alida, född Pikner den 9 maj 1895, hustru och lärare i Borrby, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1944, dog i Sverige 1996.

Westerblom, Greta, född 25 januari 1925, dotter, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1943, dog i Sverige 2003.

Westerblom, Sten, född 21 juli 1929, son, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1944, dog i Sve- rige 2003.

Westerblom, Alvar, född 30 oktober 1934, son, till Harku 3/7 1941, åter Ormsö 9/8 1941, till Sverige 1944, lever i Sverige.

Wikström, Anders, född 15 juni 1871, Sviby Norjasa, fiskhandlare och båtägare, arresterad 28/11 1940, tribunalen 28/5 1941, dom enligt §58-10, 5 års förvisning till Uzbekistan. (Kustbon 2011:1)

Väeden, Karl, född 2 mars 1881, Magnushov, hemmansägare och handlare, tribunalen 12/3 1942, dömd enligt §58-10, 5 år i Sevurallägret i Sverlovski oblast, Krasnojarski distrikt, återkom 1946, dog på Ormsö 1948.

Väeden, Lovise, född 30 maj 1887, hustru till Karl, Kirov oblast, Oritsi distrikt, död omkring 1943, begravd i Volkov.

Väeden, Katarina, född Enkel den 21 augusti 1903, hustru till Leo, Kirov oblast, begravd i Volkov.

Laderman, Gertrud, född Enkel den 6 april 1873, svärmor till Leo Väeden.

Mördade

Johan Bergström blev mördad. Han upptäcktes vid en husundersökning på fastlandet, dit han flytt. Han skall ha stuckits till döds med en högaffel i sitt gömställe.” Bergström var född i Andorsa i Söderby 18 maj 1918 och hade vad Kustbons redaktion förstått flytt undan mobiliseringsordern.

Väeden, Leo, född 11 september 1891, Magnushov och Hullo, bror till Karl och handlare, arresterad 28/2 1942, dömd enligt §58-4 till arkebusering vilken verkställdes i Sevuralägret i Sverdlovski oblast 13/4 1942.

Rickul

Blees, Nikolaus. Se Tallinn. Fagerlund, Anton, Bergsby Ambros, född 10 januari 1900, jordbrukare. Arresterad 14 juni 1941. Troligen arkebuserad 1942 i staden Turinsk i Sverdlovsk oblast. (RNHF:s Medlemsblad 2011:1)

Fagerlund, Alide Marie (”Lydia”), Bergsby Ambros, född 27 augusti 1897, hustru till Anton. Deporterad 14 juni 1941 till Kirov oblast. Återkom på 1950-talet till Estland. Kom till Sverige i början av 1960-talet. Dog 1982.

Fagerlund, Kristjan, Bergsby Am- bros, född 20 december 1861, far till Anton. Deporterad 14 juni 1941 till Kirov oblast. Dog 1941 på deporta- tionsorten.

Fagerlund, Eva, Bergsby Ambros, född 29 augusti 1864, faster till Anton. Deporterad 14 juni 1941 till Kirov oblast. Dog 1941? på deportationsorten.

Söderlund, Herman, Lucksby Nistu i Rickul, född 2 juni 1899, fri-kyrkopredikant, bosatt i Tartu. Arresterad i Tartu 6 juni 1941. Dömd 1942 till 5 år enligt paragraf 58-10. Hans vidare öde är okänt.

Runö

Olof, Pöhl. Född 16/10 1910 i Tallinn. Folkskollärare. Arresterad 8/8 1940 på Runö. Dömd 27/1 1943 enl § 58:10 för att ha uppmanat Runöborna att flytta till Sverige. Därefter försvunnen.

Isak, Johansson Österman. Född på Runö. Flyttade till Ösel och blev skeppare. Arresterad i byn Torgu på Ösel 22/7 1941. Dömd 8/4 1942 till 8 års ar- betsläger enligt §58:13. Avled i Kras- nojarsk 17/6 1942.

Viia, Österman (Isaks fru). Fängslad 1 juli 1941 i Torgu på Ösel. Förd till Harkufängelset och befriad av tyska trupper i augusti 1941.

Signe, Österman. Se modern Viia Österman.

Astra, Österman. Se modern Viia Österman.

Johannes, Österman. Se modern Viia Österman.

Mördade

Björk, Andreas. Född 1903 på Runö. Arresterad på Runö 1941. Dödsdom utan rättegång. Avrättad 28/8 1941 i Kuressaare/Arensburg.

Dans, Johannes. Född 1898 i Nuckö. Folkskollärare. Arresterad på Runö 1941. Dödsdom utan rättegång. Av-rättad 28/8 1941 i Kuressaare.

Österman, Tomas. Född 1903 på Runö. Arresterad på Runö 1941. Dödsdom utan rättegång. Avrättad 28/8 1941 i Kuressaare.

Vippal

Gottkampf Blees, Martha. Född 1895 i Höbring, Rickul. Lärare i Vippal. Arresterad 28/6 1941, internerad i Harku, förvisad till Ryssland och skild från sina barn. Åter till Vippal 1946. Till Sverige 1955 som pensionär. Hon avled i Sverige 1990. (Kustbon 2000:2)

Gottkampf, Gunhild, född 1923, finsk medborgare, dotter till Martha. Arresterad 28/6 1941. Internerad i Harku, skild från modern. Till lägret Kokkosekk i Karaganda. När fortsätt-ningskriget mellan Sovjet och Finland slutade kom hon till Finland. Reste vidare till Sverige. (Kustbon 2000:2)

Gottkampf, Sven. Född 1924. Se systern Gunhild.

________________

Uppgifterna hämtade från Kustbon 2011 nr 2 och 3