Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Styrelse & Kansli

Rapport från SOV:s årsmöte den 27 mars 2021

Ny i SOV:s styrelse

Christopher Thiele valdes till ny ledamot när Estlandssvenskarnas kulturförening SOV höll sitt årsmöte lördagen den 27 mars. Han är född på Gotland med rötter på Ormsö och har återvänt till Sverige efter många års arbete utomlands.

Lars Rönnberg omvaldes till ny ordförande. Mattias Reinholdson, Margareta Hammerman och Lena Weesar omvaldes för en ny tvåårsperiod i styrelsen. Även suppleanterna Leif Strömfelt och Nils Sjölund omvaldes.

John-Evert Hamberg, Anna-Greta Ter-Borch valdes på årsmöte i fjol för en tvåårsperiod.

Också de övriga funktionärerna omvaldes för ett år: revisorerna Gunilla Törnblom och Sonja Gräns, revisorssuppleanten Göte Brunberg samt valberedningen med Susanne Strömfelt, Kristian Gambo och Majlis Lindroos.

Efter årsmötesförhandlingarna rapporterades om hur föreningens lokaler på Wallingatan 34 i Stockholm ska byggas om och hur ett nätverk med släktforskare arbetar med att göra det enklare att hitta sina estlandssvenska förfäder.

Flera vetenskapliga föredrag är på gång och till hösten hoppas styrelsen att det ska bli möjligt att hålla gemensamma möten utomhus med de övriga exil-baltiska organisationerna. Det kommer mer information om de här mötena och den eventuella estlandssvenska sångarfesten i Hapsal i augusti