Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Släktforskning

SOV:s släktforskargrupp igång

Nu har SOV samlat en grupp av de främsta släktforskarna med bred kompetens när det gäller forskning i estniska såväl som svenska arkiv.  I gruppen finns också språkkunskaper i estniska, ryska, tyska och engelska.  De är nu beredda att hjälpa medlemmar i SOV eller hembygdsföreningarna som vill börja släktforska eller redan är i gång men kört fast eller har andra frågor som gäller släktforskning på estlandssvenskarna.

I släktforskargruppen ingår:  Thomas Malmström. Specialområde Tallinn och Nargö.

Christer Svedberg. Specialområde Stora och Lilla Rågö.

Jörgen Hedman. Specialområde Dagö, Runö, Rågöarna och Svenskbyborna, Gammalsvenskby samt Odensholm och Nargö i äldre tider.

Göte Brunberg. Specialområde Rickul och Nuckö.

Monica Ahlström. Specialområde Ormsö, Ormsö Ortodoxa församling och Dagö.

Christopher Thiele. Specialområde Ormsö, Ormsö Ortodoxa församling, Finlandssvenska arkiv och Tyskland samt tyskpråkiga regioner i centraleuropa .

Bert-Ola Söderlund. Specialområde Ormsö, övriga Estland och Baltiska flyktbåtar

Helena Lindhe. Specialområde Ormsö.

Leif och Susanne Strömfelt. Specialområde Runö.

du som är medlem i SOV eller någon av hembygdsföreningarna är välkommen att anmäla dig till SOV:s släktforskargrupp på hemsidan  https://estlandssvenskarna.org/anmaler-mig-till-slaktforskargruppen/

Så kontaktar någon från släktforskargruppen dig och du får inbjudan till ett diskussionsforum, där du kan fråga och diskutera släktforskarfrågor.