Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Släktforskning

Estlandssvensk släktforskargrupp bildades

Vid det digitala släktforskarträffen under lördagen (23 jan. 2021) beslöts att starta en gemensam avdelning för släktforskare från alla bygderna.  Förslaget framfördes av Christopher Thiele  med anknytning till Förby på Ormsö och Monica Ahlström Borrby på Ormsö. De  kommer att ansvara för starten.

Se information och inspelning av mötet här: https://estlandssvenskarna.org/arkivet/slaktforskning/