Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Publikationer

Ny bok om Svenskarna kring Rågervik

Svenskarna kring Rågervik
Författare Juta Holst
I den här boken presenterar Juta Holst estlandssvenskarnas historia på Rågöarna och längs Rågervikens strand i småbyarna i Vippal och Korkis från 1800-talet till 2000-tal genom att publicera material som insamlats från ännu levande byinvånare och från arkiv och museer. Boken har en etnologisk och kulturhistorisk inriktning. Dess huvuddelar är kort beskrivning av byarnas historia med översikt av gårdar och släkter, beskrivning av levnadsmiljöer, dagligt arbete, hemslöjd och folkdräkter.
Boken är rikt illustrerad med färgbilder, och tvåspråkig (estniska och svenska).  214 sidor. Hårda pärmar.

I Estland kan du köpa boken i Svenska S:t Mikaelskyrkan och Aibolands museum i Hapsal.

Beställ din bok här >>>