Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Styrelse & Kansli

God Jul och Gott Nytt År!

I min ledare i Kustbon kallade jag 2020 för ”Annus horribilis”, ett hemskt år! Därför ser vi mer än vanligt fram emot nästa år! Men vi har ändå tagit igenom oss igenom detta år! Styrelsen och jag vill tacka alla medlemmar och funktionärer för stödet och arbetet under 2020.
Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Snart vänder det!
Lars Rönnberg
Ordförande