Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Arkivgruppen, Evenemang & Utställningar

Se inspelningen av SOV:s fotoarkiv på Arkivens Dag 2020

Här kan du se presentationen av SOV:s fotoarkiv som gjordes den 24 november 2020 med Margareta Hammerman. Inspelningen gjordes samtidigt som visningen pågick. Först visas fotoarkivet som finns på R/N Hbfs hemsida därefter det digitala fotoarkivet på Topoteket.

Inspelningen går också att hitta under fliken Fotoarkivet.