Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Föredrag & Seminarier, Publikationer

Webseminarium med Mirja Arnshav som presenterar “De små båtarna och den stora flykten”. Här finns länken

Mirja Arnshav från Stockholms universitet, presenterar sin doktorsavhandling “De små båtarna och den stora flykten” i Estniska Lärdomssällskapet i Sverige den 19 november kl 18.

Om Man inte har möjlighet att delta digitalt via zoom kan man delta  fysiskt i Estniska Huset Wallingatan 34. 

Här är länken till Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84142095140?pwd=TDVET1hzNVlaU1ZwUFlkZWp4TTZjUT09

Föredragskväll hålls på svenska.

Mirja Arnshavs studie handlar om affekt, där hon med inspiration från fenomenologin beskriver hur ting kan ha en förmåga att väcka tankar och känslor. Det andra handlar om arkeologiska narrativ och hur ett fokus på tingen kan ge en särskild slags förståelse av historien och nya perspektiv på den. Det tredje området, som även är studiens viktigaste inspirationskälla, är objektbiografin, som med tingen i fokus tar fasta på dessas sociala relationer och intresserar sig för hur de förändras över tid.

“Det är spörsmål som kretsar kring minne, affekt och materialitet och som också
tangerar diskussionen om det förflutnas närvaro i nuet,”  säger Mirja Arnshav.Studien har fokus på tre övergripande frågor:

  • Vilka är de båtar som anses vara baltiska flyktbåtar?
  • Vilka minnen och berättelser kan knytas till dem?
  • Vad betyder de för människor idag, och vad gör de med sin omgivning?

Boken om hennes doktorsavhandling kan köpas på plats.

Mirja Arnshav driver också tillsammans med Anna Arnberg förstudien Flykten från Baltikum vid Sjöhistoriska museet. Läs mer om Mirja Arnshav HÄR