Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Publikationer

Ny bok om missionären Österblom på Ormsö

KALLAD  och  AVSATT

Omvärdering av Lars Johan Österblom och missionen på estländska Ormsö (1873-1887)

Boken handlar om missionär Lars Johan Österbloms tid på Ormsö, där han var missionär på Ormsö mellan åren 1874 -1887 då de ryska myndigheterna i Reval utvisade honom från Estland för all framtid.

Österblom var utsänd av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i Stockholm för att undervisa och missionera i de svenska områdena i Estland och han blev placerad på Ormsö. Österblom startade skola och predikade med stor övertygelse. Folk såg att hans verksamhet hade positiva effekter för Ormsös utveckling både andligt och socialt. Två läger uppstod. De som var positiva och trodde på väckelsbudskapets förvandlande kraft, och de som var negativa beskrev honom som en som gick den förhatliga baron Stackelbergs ärenden och senare som en kulturförstörare. Utifrån ett unikt brevmaterial skildra Carlsson helt andra sidor av den färgstarke L J Österbloms tid på Ormsö som även tecknar ett rikt porträtt av livet i byarna under Österbloms tid.
Författare Religionshistoriker Leif Carlsson

Leif Carlssons bok finns att köpa hos SOV till medlemspriset 150:- plus porto 59:-  Gå till sidan Beställa böcker och på Bokus>>>