Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Arkivgruppen

Välkommen till SOV:s arkivgrupp!

Vi ersätter höstens SOV:S arkivgruppsträffar med att besökare får boka tid för besök på kansliet. Vi kan då se till att inte så många kommer samtidigt och se till att rätt person finns där för att hjälpa dig.

Om lokalen är ledig kan vi även boka in andra dagar och tider än onsdagar på dagtid.

Att endast ha öppet för bokade besök gör förstås att inga spontanbesök på onsdagarna är möjliga så länge pandemin varar.

Du kan få hjälp med allt från släktforskning och söka i dokumentarkivet, låna ur vårt referensbibliotek, köpa böcker eller annat som rör Estlandssvenskarna och hembygdsföreningarna.
Listor över dokumentarkivet finns nu på hemsidan under Arkivet.

Maila till info@estlandssvenskarna.org och berätta vad du vill ha hjälp med och när du vill komma.

Referensbiblioteket https://estlandssvenskarna.org/arkivet/referensbiblioteket/