Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar, Styrelse & Kansli

Rapport från årsmötet 2020

Lördagen den 23 maj hölls årsmöte för Estlandssvenskarnas kulturförening. Mötet skulle egentligen hållits den 29 mars men på grund av den pågående coronapandemin beslöt SOV:s styrelse att senarelägga mötet två månader.

Mötet genomfördes enbart med de formella punkterna enligt årsmötets dagordning. Föredraget av Lars Carlsson om missionären Lars Johan Österblom är planerat att hållas i höst istället.

För att möjliggöra att fler skulle kunna delta i årsmötet, trots restriktioner, så fanns möjligheten att vara med via videokonferens på nätet. Ungefär tio personer deltog i mötet på detta sätt.

Årsmötet utsåg Christer Widgren till mötesordförande som svingade ordförandeklubban med bravur hemifrån via videokonferens. Årsmötet fastställde årsberättelsen och bokslutet för 2019 och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Valberedningens förslag till funktionärer godkändes.

Arnold Lindgren valdes till hedersmedlem i föreningen på styrelsens förslag. Arnold har under många år gjort stora insatser för SOV och styrelsen tyckte det var dags att han hedrades på detta sätt.

Videokonferensen fungerade bra men det finns alltid utrymme till förbättringar. Denna typ av hjälpmedel är här för att stanna. Coronapandemin har lärt oss att – för de som kan – jobba hemifrån och genomföra möten på distans. Framöver ser vi möjligheten att använda videokonferenser vid styrelsemöten och andra möten för SOV. Föreningens verksamhet blir då tillgänglig även för de som inte bor i Stockholm och vill undvika resande.

 

Lars Rönnberg

Ordförande

Efter årsmötet har Estlandssvenskarnas kulturförening följande funktionärer (koppling till bygd inom parentes:

Ordförande: Lars Rönnberg (Ormsö)

Styrelseledamöter:  John-Evert Hamberg (Ormsö), Mattias Reinholdson (Nargö), Anna-Greta Ter-Borch (Runö), Lena Weesar (Ormsö), Margareta Hammerman (Ormsö)

Styrelsesuppleanter: Nils Sjölund (Rågöarna, Korkis), Leif Strömfelt (Runö)

Revisorer: Sonja Gräns (Ormsö), Gunilla Törnblom (Ormsö)

Revisorssuppleanter: Göte Brunberg (Rickul)

Valberedning: Susanne Strömfelt (Runö), Kristian Gambo (Ormsö), Majlis Lindroos (Rickul)