Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Styrelse & Kansli

Nu kan du delta digitalt på SOV:s årsmöte

SOV:s styrelse välkomnar alla till mötet – med de begränsningar som finns i Folkhälsomyndighetens rekommendationer – men ger också alternativa sätt att delta i mötet.
Gå till sidan SOV idag där finns instruktioner hur du gör.