Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Styrelse & Kansli

Meddelande från valberedningen

Vakans i SOV:s styrelse inför kommande verksamhetsår.

I skrivande stund är en ordinarie styrelsepost vakant.

Valberedningen önskar tacksamt förslag från Er medlemmar.

Välkomna att kontakta någon av undertecknade för mer information.

Med vänlig hälsning

Kristian Gambo                  Susanne Strömfelt

Tel 08-97 67 15                  070-497 58 95